Zone de livrare

Zone de livrare

|

Comanda minima de 40 lei: 

Bulevardul Constructorilor, Regie, Basarab, Bulevardul Banu Manta, Kiseleff, Arcul de Triumf, Piata Domenii, Strada Caraiman, Calea Giulesti.


Comanda minima de 50 lei:

Splai (Pos Ciurel), Grozavesti, Strada Witting, Gara de Nord, Piata Victoriei, Aviatorilor, Spitalul CFR 2, Bulevardul Expozitiei, Piata Chibrit, Strada Carpenului, Parc Crangasi.


Comanda minimia de 60 lei:

Lujerului, Muzeul Cotroceni, Spitalul Universitar, Piata Romana, Calea Floreasca, Aviatiei, Strada Capitan Alexandru Serbanescu, Bulevardul Aerogarii, Bulevardul Ion Ionescu de la Brad, Parc Bazilescu, Strada Marmurei, Sens giratoriu Giulesti,
Zona cuprinsa intre: Soseua Virtutii, Uverturii, Dezrobirii si Strada Dambovitei.


Comanda minimia de 70 lei:

Bulevardul Uverturii, Dezrobirii, Gorjului, Plaza Romania, Bulevardul Timisoara, Izvor, Universitate, Obor, Parcul Lacul Tei, Soseaua Petricani, Gradina Zoologica, Academia de Politie, Strada Jandarmeriei, Laminorului.


Comanda minimia de 80 lei:

Apusului, Drumul Taberei (mijlocul Potcoavei), intersectia Progresului cu 13 Septembrie, Unirea, Piata Iancului, Gara Obor, Parc Plumbuita, Parc Lacul Tei.


Comanda minima de 100 lei:

Bulevardul Timisoara, Valea Oltului, Prelungirea Ghencea, Strada Mihail Sebastian, intersectia Mihail Sebastian cu Calea Rahova, Rond Alba Iulia, Piata Muncii, Mega Mall, intersectia Fundeni cu Soseaua Colentina.


Comanda minima de 110 lei:

Intersectia Antiaeriana cu Prelungirea Ghencea, intersectia Antiaeriana cu Calea Rahovei, intersectia Calea Rahovei cu Tudor Vladimirescu, intersectia Tudor Vladimirescu cu 13 Septembrie, intersectia 13 Septembrie cu Antiaeriana.

Intersectia Calea Rahovei cu Sebastian, intersectia Giurgiului cu Drumul Gazarului, intersectia Nitu Vasile cu Constantin Brancoveanu, Piata Sudului, Auchan Bobocica, metrou Nicolae Grigorescu, Bulevardul Nicolae Grigorescu, intersectia Fundeni cu Soseaua Pantelimon, intersectia Fundeni cu Soseaua Colentina.

Intersectia Strada Emil Racovita cu Bulevardul Pipera, Complexul Azur, intersectia Bulevardul Pipera cu Strada Erou Iancu Nicolae, Gradina Zoologica.


Comanda minima de 120 lei:

Otopeni, Aeroport Otopeni.